Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Niepełnosprawni na rynku pracy
05-12-2016

Niepełnosprawni na rynku pracy

Data wydarzenia: 05-12-2016

W dniu 1 grudnia 2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim w odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami powiatu drawskiego, którzy zatrudniają lub planują zatrudnić osoby niepełnosprawne.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały usługi i instrumenty rynku pracy wspierające zatrudnienie osób bezrobotnych w tym, osoby niepełnosprawne. Pomimo wielu podejmowanych inicjatyw podejmowanych przez różne instytucje i organizacje w zakresie poprawy warunków życia i funkcjonowania społecznego oraz pracy osób niepełnosprawnych, nadal znaczna ich część doświadcza różnych ograniczeń utrudniających pełne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Praca jest wartością, która umożliwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Jednocześnie określa rolę i status. Podejmując pracę, osoby niepełnosprawne mają większe szanse na wejście w relacje z otoczeniem, zyskują możliwość zdobycia kompetencji społecznych. Budują też zdrową samoocenę, która daje im siłę do samodzielnego stawiania czoła trudnościom.
Podczas spotkania zostało również przeprowadzone badanie kwestionariuszowe, którego celem było rozpoznanie potrzeb, oczekiwań  pracodawców w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięło udział 9 pracodawców oraz przedstawicieli pracodawców z terenu Powiatu Drawskiego.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona