Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XXVI sesji Rady Powiatu Drawskiego
27-12-2016

Informacja z XXVI sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 27-12-2016

W dniu 21 grudnia 2016 roku odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu.

Głównym tematem sesji było : podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2017. Zgodnie z przyjętym budżetem dochody Powiatu w 2017 r. zaplanowano w kwocie 66.600.625,00 zł., w tym dochody majątkowe  2.127.670,00 zł co stanowi ok. 3,2 % dochodów ogółem, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 65.680.525,00 zł. w tym wydatki majątkowe  2.425.625,00 zł. co stanowi ok. 3,7 % wydatków ogółem.
Podczas sesji Rady Powiatu Drawskiego Radni przyjęli:
  1. plan pracy Rady Powiatu Drawskiego na rok 2017;
  2. plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2017;
  3. plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017 – 2035;
b) ustalenia stawek opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Drawsku Pomorskim przy ulicy Warmińskiej 2 i Połczyńskiej 9;
c) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Drawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2016 roku;
e) wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Drawskim i Powiatem Świdwińskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego;
f) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016.
Podczas sesji Starosta Drawski wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli nagrody laureatom konkursów pt.: „IV Dyktando o pióro Starosty Drawskiego” oraz „Odkryj Jezioro Tajemnic z BARE”. Mistrzem Ortografii został Andrzej Połoński, Wicemistrzem Katarzyna Szustowicz, a I Wicemistrzem Katarzyna Krzak.
Drugi konkurs polegał na przedstawieniu najciekawszej relacji z nurkowania podwodnego na jeziorze Drawskim w ramach Akcji Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic”. Nagrodę główną – skafander nurkowy wygrał Pan Robert Bending – Wielowiejski ze Szczecina. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymał Pan Janusz Olejniczak z Mirosławca. Nagrodą za wyróżnienie była kamera podwodna. 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona