Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd powołał dyrektora
03-01-2017

Zarząd powołał dyrektora

Data wydarzenia: 03-01-2017

W dniach 28 i 30.12.2016 r. odbyły się dwa ostatnie posiedzenia Zarządu Powiatu Drawskiego w roku ubiegłym. Podjęto szereg decyzji mających ważny wpływ na funkcjonalność powiatu.

Istotnym punktem obrad Zarządu było podjęcie uchwały o zatrudnieniu nowego Dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim, którym została Pani Magda Madalińska.

Ponadto Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego
na rok 2016 oraz uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu pt. „II Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2017”.

Przyjęto również dwa porozumienia w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatów drawskiego, łobeskiego i stargardzkiego oraz powiatu świdwińskiego. Zaakceptowano projekt odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej.

Podczas ostatniego posiedzenia omawiano zestawienie wydatków poniesionych na remont Oddziału Pediatrii w Drawskim Centrum Specjalistycznym w Drawsku Pomorskim. Zgodnie z umową zawartą przez Powiat Drawski ze Szpitalami Polskimi wyremontowane zostały pomieszczenia Oddziału Pediatrii w tzw. „nowej części szpitala”. Ostateczny termin zakończenia prac remontowych został określony na dzień 31 grudnia 2016 r. Szpitale Polskie wywiązały się ze swoich zobowiązań właściwie
i terminowo.

Rozpatrywano szereg wniosków w tym m.in.: wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie o zwiększenie zatrudnienia, wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zakup tablic rejestracyjnych, wniosek Klubu Karate KYOKUSHIN-KAN o rozwiązanie umowy na realizację zadania publicznego oraz wniosek Zarządu Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Złocieńcu o dofinansowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona