Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Trudniej niż na maturze
13-01-2017

Trudniej niż na maturze

Data wydarzenia: 13-01-2017

W dniach 9 i 12 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim odbywały się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Nauczyciele i uczniowie zgodnie twierdzą, że egzaminy zawodowe są trudniejsze niż matura. Żeby zdać, trzeba odpowiedzieć aż na 75 procent pytań.

Egzamin przeprowadzony był w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym. Część pisemna trwała 60 min i składała się z testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności z wybranego przez siebie zawodu. Etap praktyczny trwał 120/150 min i polegał na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego sprawdzającego, co absolwent szkoły umie zrobić w swoim wyuczonym zawodzie. Sposób sprawdzenia tych umiejętności jest różny i zależy od specyfiki zawodu.
Do sesji egzaminacyjnej przystąpiło 62 uczniów w części pisemnej oraz 53 uczniów w części praktycznej, w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa.
Wyniki egzaminu zostaną  ogłoszone 31 marca 2017r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona