Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd o współpracy medialnej
18-01-2017

Zarząd o współpracy medialnej

Data wydarzenia: 18-01-2017

W dniu dzisiejszym tj. 18 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu w bieżącej kadencji. Omawiano m.in. oferty dotyczące współpracy medialnej Powiatu Drawskiego w 2017 roku.

Zarząd na swym sto jedenastym posiedzeniu omawiał analizę badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym oraz informację dotyczącą opłat czynszowych dokonanych przez spółkę Szpitale Polskie S.A. w roku ubiegłym. Ponadto rozpatrywano wniosek o rozwiązanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dwa wnioski o nieodpłatne przekazanie mebli dla jednostek organizacyjnych powiatu, wniosek Szpitali Polskich S.A. o umorzenie odsetek oraz ofertę Studia Historycznego „Huzar” na organizację konferencji podsumowującej projekt „Jezioro Tajemnic”. Odbędzie się ona 11 lutego br. w Czaplinku.
Na dzisiejszym posiedzeniu poruszono również kwestię związaną z bezpieczeństwem mieszkańców. Dotyczy ona wycinki drzew przy drogach powiatowych. Analizie poddano także sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.
Podpisano aneks do umowy o świadczenie usług z zakresu usuwania z drogi oraz parkowania pojazdów a także podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Drawskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2017.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona