Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zmiany w sieci szkół
01-02-2017

Zmiany w sieci szkół

Data wydarzenia: 01-02-2017

W dniu dzisiejszym tj. 1 lutego 2017 r. odbyło się kolejne, 114 posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego w bieżącej kadencji. Istotnym elementem posiedzenia było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu drawskiego.

Przyczyną wprowadzenie korekty w sieci szkół jest przyjęcie przez Sejm ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, która wprowadza nową strukturę szkolnictwa, tj. m.in. 8- letnią szkołę podstawową, 4- letnie liceum ogólnokształcące, 5- letnie technika oraz 3- letnią szkołę przysposabiającą do pracy.
Ponadto na posiedzeniu podjęto uchwałę dotyczącą wydania opinii w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczeniu do kategorii dróg gminnych jednej z ulic w Drawsku Pomorskim oraz uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego.
Zarząd na swoim posiedzeniu przyjął również sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim za rok 2016.
Rozpatrywano też wnioski, w tym wniosek o zatwierdzenie nowych kandydatów do stypendium za wyniki w nauce oraz o nieodpłatne przekazanie mebli wycofanych ze Starostwa Powiatowego.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona