Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o XXVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
03-02-2017

Z A W I A D O M I E N I E o XXVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 03-02-2017

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 10 lutego 2017 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Ustalenie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołów :
a) z XXVI sesji Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2016 r.
b) z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu z dnia 25 stycznia 2017 r.
4.    Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr1623 5.     Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6.     Trybuna obywatelska.
7.     Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8.     Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w 2016 r. – druk nr 1605.
9.     Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w 2016 r. – druk nr 1606, 1607, 1608, 1609
10.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2016 r.
druk nr 1610.
11.   Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu Drawskiego w 2016 r. – druk nr 1601.
12.  Sprawozdanie Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016 – druk nr 1580.
13. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar w Powiecie Drawskim 2015-2020 – druk nr 1614.
14. Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych za rok 2016 – druk nr 1591.       
15.  Podjęcie uchwał w sprawie :
a)uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 - 2025 – druk nr 1602,
b)projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu drawskiego
– druk nr 1618.
16.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17.   Komunikaty i sprawy różne.
18.   Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady
Stanisław Mikołajczyk
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona