Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Akademickie przymiarki
07-02-2017

Akademickie przymiarki

Data wydarzenia: 07-02-2017

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu chętnie korzystają z możliwości udziału w wydarzeniach naukowych organizowanych przez różne ośrodki akademickie. Po wykładach z chemii, fizyki i matematyki przyszedł czas na zorganizowanie wyjazdu na uniwersyteckie zajęcia z biologii.

Z inicjatywy nauczycielki tego przedmiotu Moniki Klimczak, 3 lutego 2017r. odbyła się wycieczka na Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Większość uczestników wycieczki stanowili uczniowie klas o profilu biologiczno – medycznym. Udział młodzieżyw warsztatach był możliwy dzięki uprzejmości dr hab. inż. Roberta Czerniawskiego, profesora US, Kierownika Katedry Zoologii Ogólnej.
Zajęcia otworzył wykład profesora Czerniawskiego na temat funkcjonowania ekosystemów wodnych. Licealiści „Andersa” wcielili się w rolę studentów. Profesor często nawiązywał kontakt ze słuchaczami, zachęcając ich do dyskusji i prób twórczego rozwiązywania problemów. Zagadnienia poruszane na wykładzie nie były obce młodzieży. Nawiązywały do wyników prac badawczych profesora i jego współpracowników, przeprowadzonych w okolicy Złocieńca, Drawska Pomorskiego i Drawna.
Uczniowie podzieleni na mniejsze grupy wzięli udział również w zajęciach warsztatowych, które odbyły się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Zajęcia prowadzone przez dr Tomasza Krepskiego wprowadziły młodzież w różnorodny świat zwierząt bezkręgowych. Ćwiczenia polegały na identyfikacji okazów i ustalaniu ich pozycji systematycznej na podstawie szczegółowych wskazówek prowadzącego zajęcia. Był to dogodny moment do zweryfikowania w praktyce podręcznikowej wiedzy uczniów.
                Kolejna część zajęć - prowadzona przez mgr Łukasza Sługockiego - przybliżyła młodzieży m. in. znaczenie zjawiska zmienności organizmów w zależności od warunków środowiska. Młodzież mogła sprawdzić, w jaki sposób na organizmy wodne mogą wpływać substancje uwalniane do środowiska przyrodniczego przez człowieka.
Cztery godziny spędzone w gościnnej atmosferze murów Uniwersytetu Szczecińskiego minęły w mgnieniu oka. Młodzież wzbogaciła się o wiedzę merytoryczną okraszoną zapadającymi w pamięć ciekawostkami oraz nabrała większej pewności w posługiwaniu się sprzętem laboratoryjnym.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona