Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd o otwartych konkursach ofert i stypendiach sportowych
09-02-2017

Zarząd o otwartych konkursach ofert i stypendiach sportowych

Data wydarzenia: 09-02-2017

Podczas wczorajszego (8 lutego) 115-go posiedzenia Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sześciu zakresach. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja odbędzie się w 2017 roku tj. od kwietnia do końca grudnia.

Podjęto jeszcze dwie uchwały. Pierwsza dotyczy udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie upoważnienia do kontroli nad rodzinami zastępczymi prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo- wychowawczymi, natomiast druga udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Wspierania Dziecka i rodziny upoważnienia do kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
Zarząd zdecydował także o ogłoszeniu naboru wniosków na przyznanie stypendium za wysokie wyniki sportowe dla członków klubów sportowych działających na terenie powiatu drawskiego.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona