Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Będzie kolejna pomoc dla OSP
22-02-2017

Będzie kolejna pomoc dla OSP

Data wydarzenia: 22-02-2017

W dniu dzisiejszym tj. 22 lutego odbyło się sto siedemnaste posiedzenie Zarządu w bieżącej kadencji. Istotną kwestią było rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie remontu dwóch strażnic OSP: w Złocieńcu i Wierzchowie.

Analizie poddano różnorodne informacje z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Przyjęto sprawozdanie z efektów pracy Policji oraz informacje o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stanie sanitarnym, sanitarno-epizootycznym oraz informację z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2013-2017”. Wszystkie omawiane informacje dotyczyły podsumowania działań za rok ubiegły. Analizowano również wnioski Komendanta Powiatowego PSP służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Rozpatrywano szereg wniosków, m.in. wniosek o przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia ZSP w Czaplinku, wniosek o zwiększenie środków na utrzymanie dróg, wniosek o dofinansowanie rekrutacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Drawski oraz wniosek o wyrażenie zgody na zmianę rodzaju zajęć wychowanka ZPE-T w Bobrowie.
Podjęto również uchwały, w tym m.in. uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego DPS w Darskowie, uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji dla jednego ucznia/wychowanka w niepublicznych placówkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i nauki oraz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych a także uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona