Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd powołał komisje konkursowe
01-03-2017

Zarząd powołał komisje konkursowe

Data wydarzenia: 01-03-2017

W dniu dzisiejszym tj. 1 marca 2017 roku Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim sto osiemnastym posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Podjęto również dwie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do drogi gminnej oraz uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do realizacji zadania związanego z tworzeniem i prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Opiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski.
Rozpatrywano wnioski, w tym m.in. wniosek o wyrażenie zgody na odpłatne przekazanie do stacji demontażu pojazdu, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego stał się własnością Powiatu Drawskiego. Ponadto Zarząd upoważnił Starostę Drawskiego do podpisania apelu w sprawie realizacji drogi ekspresowej S-10 oraz listu intencyjnego popierającego organizację Europejskiego Festiwalu Ludzi we Francji.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona