Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

KWALIFIKACJA  WOJSKOWA 2017
03-03-2017

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017

Data wydarzenia: 03-03-2017

Od dnia 6 marca 2017 r. w Drawsku Pomorskim ul. Warmińska 1 (Internat Powiato-wego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim) przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, która potrwa do dnia 24 marca br.

Kogo wzywa się do stawienia  na kwalifikacje wojskowe w 2017 roku.
 
1)  mężczyzn urodzonych w 1998 roku.
 
2) mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3) osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
a) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 ze zm.),
c) złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy,
 
4) kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej  służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/17 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 54. Poz. 321),
 
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia , jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Kwalifikacja dla osób zamieszkałych na terenie poszczególnych gmin powiatu drawskiego zostanie przeprowadzona w terminach :
 
-  gmina Czaplinek               - 06 – 08 marca;
-  gmina Ostrowice               - 08  marca;
-  gmina Złocieniec               - 09 – 13 marca;
-  gmina Kalisz Pomorski     - 14 – 15 marca;
-  Drawsko Pomorskie         - 16 – 21 marca;
-  Wierzchowo                      - 22 - marca;
-  Kobiety                              - 23 - marca;
-  Dzień dodatkowy              - 24 - marca.
 
Informacje o szczegółowych terminach i miejscu kwalifikacji wojskowej podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymała od wójta lub burmistrza  imienne wezwanie.
W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.
 
Więcej na temat kwalifikacji wojskowej
www.msmw.gov.pl/bezpieczenstwo/sprawy-obronne/,Kwalifikacja-wojskowa-w-2017-roku

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona