Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd zatwierdził regulamin organizacyjny WTZ
09-03-2017

Zarząd zatwierdził regulamin organizacyjny WTZ

Data wydarzenia: 09-03-2017

W dniu wczorajszym odbyło się sto dziewiętnaste posiedzenie Zarządu Powiatu w bieżącej kadencji. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czaplinku. To kolejny krok w celu uruchomienia WTZ.

   Warsztaty będą realizowały zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Ma się ona przyczynić do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, aby umożliwić im w miarę niezależne, samodzielne i aktywne życie. Utworzenie WTZ będzie możliwe pod warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON.
   Zarząd podjął również uchwały w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2017, ogłoszenia konkursu „X Powiatowa Olimpiada Zdrowia”, wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.
   Zaopiniowano ponadto trzy projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wierzchowo i Złocieniec, w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a także projekt odpowiedzi na wniosek Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
   Podczas wczorajszego posiedzenia rozpatrywano szereg wniosków, w tym m.in. wniosek o dofinansowanie działań rekrutacyjnych, wniosek o wsparcie finansowe uzyskania certyfikatów językowych oraz warsztatów językowych nauczycieli, wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej powyżej 30 000 euro oraz dwa wnioski o nieodpłatne przekazanie mebli wycofanych ze Starostwa Powiatowego.
   Przyjęto również sprawozdanie z działalności PCPR za 2016 rok, sprawozdanie z wykonania rocznego planu kontroli w Starostwie Powiatowym, raporty dotyczące funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz rozpatrywano ofertę na wykonanie panoram 3D.
   Istotnym punktem wczorajszego posiedzenia Zarządu było wręczenie przez Starostę Drawskiego i Burmistrza Czaplinka pani Honoracie Matuszewskiej nagród za zwycięstwo w konkursie na „Dziewczynę Jeziora Tajemnic 2017”. Nagrodę w wysokości 1000 zł ufundował Starosta Drawski, natomiast Burmistrz Czaplinka i firma EACTIVE z Wrocławia ufundowali nagrody po 500 zł. Łączna pula nagród dla zwyciężczyni konkursu wyniosła 2000 zł.
  Celem konkursu był wybór osoby, której wizerunek zostanie wykorzystany do promocji Akcji w 2017 roku. Znaleźć się ma m.in. w publikacjach związanych z Jeziorem Tajemnic, na stronach internetowych oraz banerach.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona