Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Drawski Park Krajobrazowy – piękna ostoja!
16-03-2017

Drawski Park Krajobrazowy – piękna ostoja!

Data wydarzenia: 16-03-2017

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie realizują projekt edukacyjny pt. „Naturalne bogactwa i atrakcje turystyczne Pojezierza Drawskiego”.

Celem projektu są działania informacyjno - edukacyjne skierowane na kształtowanie postaw proekologicznych, uwrażliwienie na piękno najbliższej okolicy oraz uświadomienie uczestnikom projektu znaczenia ochrony środowiska naturalnego.
Placówka nawiązała współpracę ze złocienieckim Wydziałem Terenowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. 14 marca 2017 r. uczniowie wzięli udział w zajęciach seminaryjnych zorganizowanych przez Oddział do Spraw Edukacji i Promocji Obszarów Natura 2000 w siedzibie Ośrodka, we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyrodników Ostoja Pomorska.
Zajęcia dostarczyły wiele istotnych informacji. Podczas prezentacji multimedialnej uczniowie poznali walory przyrodnicze Drawskiego Parku Krajobrazowego; ekosystemy wodne, leśne i łąkowe. Poznali także formy ochrony przyrody oraz wartości przyrodnicze obszarów Natura 2000. Najbardziej interesujące okazały się ciekawe opowieści na temat flory i fauny zamieszkującej tereny Parku.
Podziękowania należą się wszystkim pracownikom Oddziału za miłe przyjęcie oraz bogate materiały edukacyjne. Opiekunami projektu są nauczycielki Małgorzata Siluk i Bożena Matulewicz.

 

 

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona