Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

 Lepiej w szpitalu
16-03-2017

Lepiej w szpitalu

Data wydarzenia: 16-03-2017

W dniu wczorajszym tj. 15 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego, na którym przyjęto sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego w Drawsku Pomorskim za 2016 rok.

W 2016 roku w DCS leczono 6 120 pacjentów. Chorzy spędzili w szpitalu łącznie 28 824 dni. Na oddziale ortopedycznym, chirurgicznym, położniczym oraz ginekologicznym zrealizowano 1 867 zabiegów, tj. o 29% więcej niż w roku poprzednim. W roku ubiegłym w Szpitalu odbyły się 464 porody, co oznacza o 17% więcej niż w roku 2015. W ramach Izby Przyjęć udzielono 7 813 porad. Ponadto, w 2016 roku dokonano remontów i konserwacji wielu oddziałów drawskiego szpitala, a także pomieszczeń w przychodni przyszpitalnej.
Rozpatrywano szereg wniosków w tym m.in. wniosek o akceptację założeń organizacji roku szkolnego 2017/2018 w szkołach i placówkach oświatowych, wniosek Dyrektora ZPE-T w Bobrowie o wyrażenie zgody na utworzenie dodatkowych oddziałów klasowych, wniosek Stowarzyszenia EPF o podpisanie deklaracji współpracy oraz wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację siedziby Stowarzyszenia FAMILIA pod adresem PCPR-u.
Opiniowano projekty uchwał, które będą rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Powiatu, m.in. w sprawie określenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego, rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035 oraz w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
Ponadto Zarząd na swoim sto dwudziestym posiedzeniu postanowił ogłosić nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze powiatu drawskiego oraz przyjął informację dotyczącą organizacji Regionalnego Dnia Młodzieży.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
            
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona