Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Sposób na wsparcie
24-03-2017

Sposób na wsparcie

Data wydarzenia: 24-03-2017

16 marca 2017 roku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim odbyły się warsztaty szkoleniowe dla wychowawców przedszkoli z terenu powiatu drawskiego.

Tematem spotkania było zapoznanie ze sposobami wsparcia dzieci oraz rodziców dzieci z różnorodnymi trudnościami edukacyjnymi, rozwojowymi, emocjonalnymi i wychowawczymi. Trudności tego rodzaju powodują specyficzny sposób nabywania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się oraz współpracy w grupie. Dlatego tak ważne jest wczesne ich zdiagnozowanie dla podjęcia działań ujednoliconych zarówno w domu, jak i w przedszkolu. Nauczyciele przedszkola zapoznani zostali z możliwościami wsparcia dzieci i rodziców oraz z aspektami prawnymi umożliwiającymi zorganizowanie pomocy. Przedstawione zostały procedury współpracy między przedszkolami a poradnią, możliwości i standardy badań diagnostycznych przeprowadzanych w poradni psychologiczno – pedagogicznej  oraz prawne  możliwości uzyskania stosownych dokumentów: opinii i orzeczeń, które ułatwiają organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  pomocnej przy pokonywaniu różnego rodzaju  trudności.
W trakcie spotkania wypracowane zostały sposoby współpracy między wychowawcami pracującymi w przedszkolu, a pracownikami poradni. Podkreślono, że jeżeli w przedszkolu mimo starań trudno dobrać jest  metody i formy pracy, a problemy edukacyjno-wychowawcze się pogłębiają, wtedy dobrze jest zaproponować rodzicom wizytę w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Zwrócono także uwagę na zagrożenie, jakie niesie Internet oraz gry internetowe. Dzieci  spędzają w sieci dużo czasu, nie umieją rozpoznać niebezpieczeństwa i nie zawsze wiedzą, jak zachować się w każdej zagrażającej sytuacji. Warto więc rozmawiać na te tematy zarówno z dziećmi, jaki i ich rodzicami, dla zwiększenia ich świadomości i bezpieczeństwa.
Szkolenie prowadziła Zofia Lisowska - oligofrenopedagog i Wioleta Kubik, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim.
 
 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona