Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd wspiera Policję
30-03-2017

Zarząd wspiera Policję

Data wydarzenia: 30-03-2017

Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim 124 posiedzeniu postanowił o wsparciu kwotą 20 tys. zł zakupu samochodu terenowego dla Policji w Czaplinku. Przeznaczono także 10 tys. zł na dofinansowanie remontu Komendy Powiatowej w Drawsku Pomorskim. Zwizytowano wyremontowane obiekty dydaktyczne Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Na posiedzeniu 29 marca br. zdecydowano również o dofinansowaniu eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zarząd przyjął informację o pracach nad regulaminem wynagradzania nauczycieli oraz ustalił wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych. Ponadto, rozpatrzono szereg wniosków, w tym m.in. wnioski o przyznanie stypendium za wysokie wyniki sportowe, wniosek WOPR Powiatu Drawskiego o dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej, wniosek Rady Sołeckiej wsi Żabin o sfinansowanie zakupu drzewek i krzewów ozdobnych oraz  kwiatów i cebulek kwiatowych, wnioski Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pom. o wsparcie finansowe Regionalnej Gimnazjady Przedmiotowej oraz objęcie patronatem I Powiatowego Konkursu z Zakresu Nauk Geograficznych w Formule Teleturnieju „1 z 10” oraz ofertę stowarzyszenia na realizację zadania publicznego, złożoną w trybie pozakonkursowym.
Podjęto również uchwały, w tym w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego, zmiany planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku, zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2017 rok, odmowy realizacji zadania w trybie pozakonkursowym oraz uchwałę w sprawie przyznania stypendiów za wysokie wyniki sportowe. Poddano analizie sprawy związane ze sprawozdawczością budżetową powiatu.
W części wyjazdowej, Zarząd Powiatu zwizytował drawskie budynki PCKZiU, w których w ostatnim czasie zrewitalizowano wiele pomieszczeń dydaktycznych. To jednostka, która realizuje praktyki zawodowe dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat. Zapowiedziano dalsze inwestycje mające wpływ na jakość kształcenia. Więcej o pozytywnych zmianach, które zaszły w tej jednostce, znalazło się w najnowszym, kwietniowym wydaniu Biuletynu Starosty Drawskiego.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona