Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z rewizytą w powiecie Segeberg
04-04-2017

Z rewizytą w powiecie Segeberg

Data wydarzenia: 04-04-2017

W dniach 27-31 marca br., 8-osobowa delegacja Powiatu Drawskiego przebywała z wizytą w partnerskim Powiecie Segeberg (Niemcy). Delegacji przewodniczył Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz.

Polska delegacja wzięła udział w wielu wspólnych spotkaniach. Zwiedzała m.in. Socjalny Dom Towarowy dla osób niepełnosprawnych w Bad Segeberg, gospodarstwo „Hof Weide Hardebek, w którym przebywają i pracują osoby niepełnosprawne oraz warsztaty w Norderstedt, gdzie niepełnosprawni przygotowują się do wykonywania zawodu. W programie znalazło się także Centrum Psychiatryczne w Rickling dla osób uzależnionych, osób niepełnosprawnych, ludzi starszych i potrzebujących opieki.
Podczas wizyty uczestnicy wysłuchali szeregu prelekcji oraz uczestniczyli w licznych spotkaniach informacyjnych, w trakcie których mogli zapoznać się z całą strukturą  funkcjonowania, zarządzania i rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, ofertą świadczeń w zakresie pomocy osobom uzależnionym, niepełnosprawnym, czy chorym umysłowo. Dodatkowo delegacja naszego powiatu zapoznała się od strony organizacyjnej i prawnej z systemem ochrony osób chorych umysłowo i psychicznie w Niemczech oraz działaniem powołanych w tym celu instytucji. Wizyta była również okazją do  porównania obowiązujących metod, zasad, regulacji prawnych i organizacyjnych, zastosowanych w obu  powiatach.
W trakcie spotkań dominowały zagadnienia związane z różnymi formami organizacji pracy, szeroko rozumianej opieki społecznej oraz z działalnością organizacji pozarządowych.
            Podczas wspólnych paneli kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych przedstawili najistotniejsze problemy występujące w rodzinach oraz podejmowane przez reprezentowane przez nich jednostki działania, realizowane przedsięwzięcia i udzielane świadczenia służące pomocy rodzinom, a także zagadnienia dotyczące zasad udzielania świadczeń rodzinnych przez pomoc społeczną, współpracy ośrodków pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi i aktywizowania osób niepełnosprawnych.
           Członkowie delegacji Powiatu Drawskiego zgodnie podkreślili, że była to bardzo udana wizyta robocza, która przyczyniła się do poznawania Powiatu Segeberg od strony zabezpieczenia osób dotkniętych szeroko rozumianą niepełnosprawnością. Dyskusje panelowe pozwoliły na wzajemną wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń oraz przedstawienia sposobów i metod realizacji zadań pomocy społecznej w Polsce i Niemczech, na przykładzie działań podejmowanych na terenie Powiatu Segeberg i Powiatu Drawskiego.
          Udział w wizycie wzięli także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim Alicja Krycka-Sumińska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie  Wioletta Smolich, Dyrektor Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny Magda Madalińska, Kierownik Powiatowego Dziennego Domu Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim Joanna Orzepowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Jolanta Banaszek, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Drawskiego Elżbieta Motyl i Wiceprzewodniczący tej Komisji Wojciech Chmiel.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona