Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Rozstrzygnięto konkursy
06-04-2017

Rozstrzygnięto konkursy

Data wydarzenia: 06-04-2017

Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim sto dwudziestym piątym posiedzeniu w dniu 5 kwietnia br. przyjął protokół z prac Komisji Konkursowych w sprawie oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. oraz podjął uchwałę w sprawie wyboru tych ofert wraz z określeniem wysokości przyznanych dotacji. Zwizytowano również obiekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim.

Zarząd podjął szereg uchwał, w tym uchwałę w sprawie: porozumienia stron dotyczącego rozwiązania umowy dzierżawy, odwołania darowizny, porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy najmu pomieszczenia biurowego położonego na parterze budynku Starostwa oraz uchwałę o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego.
Rozpatrywano również wniosek Dyrektora PUP o zwiększenie budżetu na 2017 rok.
Ponadto przyjęto informację na temat rynku pracy w Powiecie Drawskim oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy, a także sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za 2016 rok.
Opiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego oraz przyjęto projekt porozumienia w sprawie powierzenia czynności dowozu korespondencji Starostwa Powiatowego do Zamiejscowych Stanowisk Pracy Wydz. Komunikacji i Transportu w Złocieńcu przez Policję.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona