Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Naukowo w Światowy Dzień Zdrowia
10-04-2017

Naukowo w Światowy Dzień Zdrowia

Data wydarzenia: 10-04-2017

W piątek 7 kwietnia 2017 roku w Siemczynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Diagnoza, terapia: Zespół FraX, Spektrum autyzmu i Zespoły Rzadkie” pod honorowym patronatem Wicemarszałka Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy, Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Udział wzięło około 150 osób.

Patronat medialny nad konferencją objęła TVP Szczecin, a partnerami była Fundacja „Jaś i Małgosia” ze Szczecinka i Fundacja „Rodzina Fra X” ze Szczecinka.
Oficjalnego otwarcia dokonali: Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz,Prof. Joanna Kruk-Lasocka i Prof. Jerzy Kochanowicz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.
Ogólnopolska konferencja naukowa miała na celu pogłębienie wiedzy na temat diagnostyki i terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (m.in spektrum autyzmu), omówienie przypadków chorobowych oraz przedstawienie możliwości wsparcia rozwoju dzieci, przełamanie barier w podejściu do pracy z dzieckiem i rodziną dziecka niepełnosprawnego, promowanie idei opieki rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju, zwrócenie uwagi na nowe możliwości diagnostyczno-terapeutyczne.
Konferencja skierowana była m.in. do rodziców, nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi.
Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w  konferencji.
Tematy wiodące na spotkaniu to przede wszystkim:
 1. Rola Ludzkich neuronów lustrzanych w rozwoju komunikacji w ASD.
 2. Integracja systemu motoryki, słuchu, wzroku: rola ludzkich neuronów lustrzanych w rozwoju komunikacji w ASD.
 3. Rola gleju w zdrowiu i chorobie.
 4. ATR-X jako jedna z rzadkich zespołów.
 5. Zaburzenia metaboliczne, stres oksydacyjny, stany zapalne, toksyny u dzieci ze spektrum autyzmu.
 6. Trudności szkolne, a koherencja zaburzeń przetwarzania sensorycznego i nietolerancji pokarmowych.
 7. (Nie) istniejące narzędzia badawcze w opiniowaniu instytucjonalnym, a trajektorie życiowe dzieci z ASD.
 8. Zespół Nijmegen: terapia, szanse i zagrożenia.
 9. Rzadki zespół łamliwego chromosomu X na tle innych zespołów: diagnoza i różnicowanie.
 10. Historia Marcina.
 11. Wpływ rozwoju ruchowego dziecka na zaburzenia w interakcjach społecznych.
 12. Codzienność sfer życiowych w ASD”.
 
Na koniec spotkania przeprowadzono warsztat dla chętnych nt: Uczeń z ASD w szkole ogólnodostępnej.
Urozmaiceniem konferencji był występ młodej osoby - 11 letniej dziewczynki ze spektrum autyzmu Nikoli Czerwińskiej, która zaprezentowała wiersz ze swojego tomiku, a każdy uczestnik mógł otrzymać jeden z nich, który został przygotowany przez Fundację „Jaś i Małgosia” ze Szczecinka.
 
W tym niecodziennym wydarzeniu udział wzięli także Wicestarosta Jacek Kozłowski, Prezes Fundacji „Jaś i Małgosia” ze Szczecinka Beata Machniewska, Wicestarosta Powiatu Kołobrzeskiego Helena Rudzis -Gruchała, Radni powiatowi: Karol Korczyński i Wojciech Chmiel, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych z powiatu drawskiego, Dyrektorzy
i pedagodzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych, pedagodzy i terapeuci szkół specjalnych, Prezesi i członkowie stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, rodzice i prawni opiekunowie osób niepełnosprawnych z powiatu drawskiego, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Jolanta Banaszek i podinspektor Joanna Kołodziejska, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Izabela Krężołek oraz pracownicy wydziału, prelegenci: Joanna Zborowska doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pedagog specjalny, psycholog kliniczny, neurologopeda kliniczny, terapeuta, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, diagnosta MFDR ze Szczecinka  Klaudia Kwiatkowska doktorant PAN, neurobiolog z Krakowa, Joanna Kuźmińska doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pedagog, logopeda, psycholog edukacji, filolog języka angielskiego, terapeuta motoryki małej, logorytmik, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnejze Stronia Śląskiego, Iwona Gryszkin dietetyk kliniczny „Klinika Diety” z Wrocławia,
Marta Mieszała doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pedagog specjalny, neurologopedia kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej z Wrocławia, Bożena Czerwińska Członek Zarządu Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna, przewodnicząca komisji ds. edukacji i osób niepełnosprawnych, doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, terapeuta, mediator, absolwent studium psychologii sądowej z Orzesza, Joanna Kulisiak – Kazimierczak doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, kinezjolog, artterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy,  prezes fundacji „Rodzina FraX” z Międzyborza, Lubosz Amerski fizjoterapeuta, terapeuta manualny, specjalista metody Feldenkreis z Gorzowa Wielkopolskiego, Lidia Jaworska rodzic dziecka ze spektrum autyzmu oraz pozostali  uczestnicy z terenu Województwa Zachodniopomorskiego i kraju.
Wszystkim za uczestnictwo serdecznie dziękujemy!

 

 

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona