Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Klasy Patronackie w powiecie
13-04-2017

Klasy Patronackie w powiecie

Data wydarzenia: 13-04-2017

W dniu dzisiejszym tj. 13.04.2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu. Omówiono m.in. temat zakupu mundurów dla klas patronackich Akademii Morskiej.

    Klasy powstaną od 1 września 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim oraz w Czaplinku. Zarząd powiatu poszukuje oferty na wykonanie umundurowania dla chłopców i dziewcząt. Ma być ono wzorowane na tym, które noszą studenci szczecińskiej AM.
   Ponadto, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Henryk Andrałojć zapoznał Zarząd z działalnością PUP w 2016 r. i I kwartale 2017 r. oraz przedstawił bieżące informacje na temat rynku pracy w powiecie. Sprawozdania z działalności jednostek zreferowali również: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Kot, Dyrektor PCPR Alicja Krycka-Sumińska i Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie Wioletta Smolich. Dyrektor ZDP przedstawił także plan zadań inwestycyjnych wykonywanych w roku 2017, a Dyrektor PCPR ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
    Omówiono aż 11 ofert złożonych w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych.  Zarząd przyjął analizę badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym oraz zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowym i z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016. Zaakceptowano także projekty odpowiedzi na interpelacje radnych.
     Rozpatrywano wnioski, w tym o zwiększenie wymiaru zatrudnienia pedagoga, o dofinansowanie wyjazdu młodzieży ZSP w Złocieńcu do Londynu, o współorganizację imprezy pt. „Święto wody” oraz współorganizację „Jarmarku nad Jeziorem Ogórkowym”. Na wniosek ZSP w Złocieńcu VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny objęty zostanie patronatem Starosty Drawskiego.
    Ponadto Zarząd przyjął uchwały m.in. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, w sprawie ogłoszenia konkursu „Smak Powiatu Drawskiego 2017” oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego. Przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017, w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora PCPR, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2035 oraz w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.
  Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona