Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach - I kwartał 2017
18-04-2017

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach - I kwartał 2017

Data wydarzenia: 18-04-2017

W 2016 r. w Powiecie Drawskim Starosta Drawski Stanisław Kuczyński utworzył dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego, drugi natomiast w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 57.

W 2017 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czaplinku został powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10 – 544 Olsztyn.
Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiły zmiany do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które spowodowały rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży.
 
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. udzielono ogólnie 123 porady, z czego :
 • w  Punkcie w Drawsku Pomorskim – 82 porady i zebrano 28 oświadczeń uprawniających do uzyskania porady prawnej,
 • w Punkcie w Czaplinku – 41 porad  i zebrano 3 oświadczenia uprawniające do uzyskania porady prawnej.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały osoby po 65 roku życia - 38 osób, oraz osoby w przedziale wiekowym od 18 do 26 lat  - 21 osób.
 2. Dziedziną prawa, z której udzielono poradnictwa w największej ilości, były  sprawy z zakresu :
1)      prawa spadkowego                                                                                 - 17 osób,
2)      dotyczące alimentów                                                                               - 24 osoby,
3)      prawa cywilnego                                                                                      - 34 osoby
(z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego)
4)      prawa rzeczowego                                                                                  - 16 osób,
5)      prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego                     - 7 osób,
6)      rozwodu, separacji…                                                                               - 11 osób
7)      prawa rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów        - 11 osób
8)      prawa karnego                                                                                        - 9 osób, itd.
 1. Najczęstszą formą udzielonej pomocy prawnej było:
1)      poinformowanie osoby uprawnionej o stanie prawnym oraz o przysługujących jej prawach i obowiązkach                                                                                               - 95 osób,
2)      wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego                           - 103 osoby,
3)      udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma                               - 25 osób.
 1. Czas poświęcony na udzielenie pomocy prawnej to:
1)      od 15 do  30 minut                                                                                 - 40 osób,
2)      od 30 do  60 minut                                                                                 - 49 osób,
3)      powyżej 60 minut                                                                                   - 22  osoby.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały kobiety                                           - 49 osób,
- mężczyźni                                                                                                      - 25 osób,
 1. Przeważały osoby z wykształceniem:
1)      podstawowym ukończonym                                                                     - 20 osób,
2)      średnim ogólnokształcącym                                                                     - 29 osób,
3)      zasadniczym zawodowym                                                                        - 15 osób,
 1. Najczęściej z pomocy korzystały osoby ze średnim
miesięcznym dochodem netto od 800 do 2599 zł,                                              - 39 osób,
- poniżej 800 zł                                                                                                   - 20 osób,
- bez dochodu                                                                                                    - 15 osób
 1. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z liczbą członków gospodarstwa domowego od 2 do 4                                                                     - 45 osób
oraz osoby samotne                                                                                            - 24 osoby,
były to osoby zamieszkujące w mieście od 10 000 – 25 000 mieszkańców         - 24  osoby
i na wsi                                                                                                                - 26 osób.
 1. Liczba osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie
ich danych zbiorczych                                                                                          - 74 osoby,
osoby, które nie wyraziły zgody                                                                            - 49 osób,
 
W I kwartale 2017 roku na nieodpłatną pomoc prawną wydatkowano kwotę 31.603,36 zł (na dwa punkty).
Ponadto realizując zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1255 ze zmianami) Starosta Drawski udostępnił na stronie internetowej Powiatu Drawskiego w  Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatdrawski.pl)  następujące informacje:
1)      Dla kogo nieodpłatna pomoc?
2)   Zarządzenie w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
3)      Prezentacja o nieodpłatnej pomocy prawnej,
4)      Przyjęcia interesantów
Powyższe informacje są na bieżąco aktualizowane. 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona