Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Są programy i pieniądze dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców. Aż 11 milionów!
20-04-2017

Są programy i pieniądze dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców. Aż 11 milionów!

Data wydarzenia: 20-04-2017

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim na ten rok ma do dyspozycji ponad 11 mln złotych. Środki przeznaczone będą na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Jest też coś dla przedsiębiorców oraz dla grup do 30. i powyżej 50 lat.

W drawskim PUP można uzyskać wsparcie w postaci staży, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej czy szkoleń oraz skorzystać z bonów: stażowego, szkoleniowego, czy na zasiedlenie. Te formy wsparcia cieszą się największym zainteresowaniem bezrobotnych.
Urząd oferuje także wsparcie dla przedsiębiorców. Refundacje kosztów wynagrodzenia, czy dofinansowania, powinny zachęcić pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy. Szczególnie wspierane jest zatrudnienie ludzi młodych do 30 roku życia. Korzystne finansowanie może też uzyskać pracodawca, który zatrudni osobę po 50 roku życia powracającą na rynek pracy.
Jak co roku dużą część środków urząd przeznacza również na udzielanie przedsiębiorcom refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Przyznane środki pracodawca musi przeznaczyć na zakup sprzętu, czy narzędzi przeznaczonych do pracy dla zatrudnianej osoby bezrobotnej.
Środki finansowe, którymi dysponuje urząd pochodzą ze środków Funduszu Pracy, ale także z programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W programie POWER, którego celem jest aktywizacja osób do 30 roku życia, urząd przeznaczy 1 861 868 złotych na staże, prace interwencyjne, środki na podjęcie działalności gospodarczej, czy bony na zasiedlenie.
Ważną grupą do której kierowane jest wsparcie, są również osoby po 50. roku życia, niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Z programu RPO zaplanowano dla nich wsparcie w formie staży, szkoleń, prac interwencyjnych, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, środków na podjęcie działalności gospodarczej. Urząd przeznaczy na ten cel 2 315 567 zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim rozpoczął również w tym roku realizację  programu specjalnego dla 128 osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób bezrobotnych z III profilu pomocy. Program przewiduje skierowanie tych osób na prace społecznie użyteczne, staże, zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Uczestnicy program, którzy po objęciu wsparciem podejmą zatrudnienie mogą liczyć na bonus aktywizacyjny. Element wymyślony przez twórców programu, ma zwiększyć aktywność zawodową uczestników po zakończeniu ich udziału w zaproponowanych formach. Na realizację programu specjalnego zarezerwowano środki w wysokości 517 463,00 złotych.
Powiatowy Urząd Pracy przyjmuje wnioski na wszystkie zaplanowane w programach formy wsparcia zarówno od osób bezrobotnych jaki i przedsiębiorców. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio do urzędu lub odwiedzić stronę www.pupdrawsko.pl
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona