Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

TUTORING – NOWE METODY, NOWA JAKOŚĆ SZKOŁY
09-05-2017

TUTORING – NOWE METODY, NOWA JAKOŚĆ SZKOŁY

Data wydarzenia: 09-05-2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną w województwie zachodniopomorskim, która została zakwalifikowana do wdrażania tutoringu szkolnego, ogólnopolskiego projektu pt. „Wychować człowieka mądrego”, finansowanego przez MEN.

  Tutoring to innowacyjne metody pracy pedagogicznej, wywodzące się z kultury anglosaskiej, z Oksfordu i Cambridge. Od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczeń będzie miał tutora, przewodnika, indywidualnego opiekuna, który poprzez budowanie relacji, współpracę i wsparcie pozna jego potencjał, a wszystko po to, by skutecznie pracować nad rozwojem jego mocnych stron. Praca z uczniem ma charakter zindywidualizowany. Zadaniem nauczyciela – tutora jest odkrywanie talentów i predyspozycji ucznia, by pomóc mu w planowaniu ścieżki rozwoju i osiągnięciu sukcesu. Działanie z podopiecznym skoncentrowane jest na poszukiwaniu i rozwijaniu w nim tego, co najcenniejsze i najmocniejsze, by wychować młodego człowieka odpowiedzialnego za swoje decyzje, przedsiębiorczego w ustalaniu swojej roli w życiu, odważnego w wędrówce po meandrach nauki, wychowania i poznawania świata.
    W szkole uczniowie będą rozwijali samodzielność i odpowiedzialność za swój proces uczenia się poprzez doskonalenie takich umiejętności jak: samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów. Udział uczniów w projekcie spowoduje wzrost ich samoakceptacji, poczucia własnej wartości oraz otwartości i życzliwości wobec innych, dzięki czemu młodzi ludzie staną się odważniejsi w głoszeniu własnych poglądów i podejmowaniu samodzielnych decyzji.
    Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała meble do wyposażenia gabinetu tutoringu. Dyrektor szkoły, Beata Miszewska - Kozłowska odbyła szkolenie dla liderów tutoringu w Konstancinie-Jeziornie. Natomiast kadra pedagogiczna będzie uczestniczyła w cyklu szkoleń, które pozwolą nabyć kwalifikacje tutorskie, unikalne kompetencje skutecznego postępowania pedagogicznego wraz z odpowiednimi narzędziami organizacyjnymi i diagnostycznymi, które pozwolą na zbudowanie satysfakcjonujących relacji z uczniami i ich rodzicami.
    Nowe metody pracy pedagogicznej wdrażane w ramach projektu pozwolą stworzyć klimat oparty na polityce dialogu, zbudowaniu trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców. Nowe metody pracy pedagogicznej to nowa jakość polskiej szkoły.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona