Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd o dotacjach na zabytki
10-05-2017

Zarząd o dotacjach na zabytki

Data wydarzenia: 10-05-2017

W dniu dzisiejszym, tj. 10 maja odbyło się kolejne w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Istotnym elementem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu drawskiego oraz pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w tej sprawie.

Zarząd na swoim sto dwudziestym ósmym posiedzeniu przyjął informację o działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim na obszarze powiatu drawskiego oraz rozpatrzył wnioski o dofinansowanie zakupu drzew i krzewów celem założenia trwałych terenów zieleni w sołectwach.
Ponadto Zarząd opiniował projekty porozumień w sprawie określenia zasad organizacji „I Pikniku Naukowego Jezioro Tajemnic” oraz w sprawie najmu pomieszczeń zlokalizowanych w Złocieńcu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu.
Podjęto szereg uchwał, w tym m.in. uchwałę w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy niezabudowanej działki stanowiącej własność Powiatu Drawskiego, udzielenia Dyrektorowi PCPR pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z realizacją projektu „Szansa na przyszłość 2” oraz uchwałę w sprawie umorzenia odsetek Powiatu Drawskiego.
W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim podjęto uchwałę w sprawie odwołania Dyrektora oraz uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na ww. stanowisko.
Opiniowano projekty uchwał Rady Powiatu, w tym projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie powiatu drawskiego oraz warunków i zasad korzystania z nich, projekt zmieniający uchwałę ws. uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Drawskim oraz w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Szansa na przyszłość 2” w ramach RPO.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona