Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o XXXI sesji Rady Powiatu Drawskiego
12-05-2017

Z A W I A D O M I E N I E o XXXI sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 12-05-2017

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 19 maja 2017 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:

1.         Otwarcie sesji.

2.         Ustalenie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 21.04.2017 r.

4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 1831.

5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6.         Trybuna obywatelska.

7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.

8.         Informacja o działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim w roku 2017 na obszarze powiatu drawskiego – druk nr 1821

9.         Podjęcie uchwał w sprawie :

a)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Drawskim na lata 2015 – 2020 - druk nr 1819;

b)       zatwierdzenia do realizacji projektu „Szansa na przyszłość 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej – druk nr 1826;

c)       przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu drawskiego, w roku 2017 – druk nr 1823;

d)      określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Drawskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk nr 1824.

10.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.         Sprawy rolnictwa w Powiecie Drawskim – godz. 10.15.

a)       gospodarka i obrót ziemią na terenie powiatu drawskiego,

b)       przebieg płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na obszarach wiejskich,

c)       informacja z działalności Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Drawsku Pom.,

d)      dyskusja.

12.         Komunikaty i sprawy różne. 

13.         Zakończenie sesji.

                                                    

Przewodniczący Rady

Stanisław Mikołajczyk

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona