Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach – kwiecień 2017
15-05-2017

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach – kwiecień 2017

Data wydarzenia: 15-05-2017

Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiły zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które spowodowały rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży. Jak wygląda statystyka porad za kwiecień br.?

W 2016 r. w Powiecie Drawskim Starosta Drawski Stanisław Kuczyński utworzył dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt znajduje się w budynku  Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, natomiast drugi w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 57.
W 2017 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czaplinku został powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10 – 544 Olsztyn.
 
W okresie od 1 do 30 kwietnia 2017 r. udzielono ogólnie 38 porad, z czego w Punkcie w Drawsku Pomorskim 23 porady, zaś w Czaplinku 15 porad.Najczęściej z poradnictwa korzystały osoby po 65 roku życia (13 osób) oraz osoby w przedziale wiekowym od 18 do 26 lat (10 osób). W następnej kolejności osoby legitymujące się oryginałem lub odpisem decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lubzaświadczeniem o udzieleniu świadczenia (8 osób).
Dziedziną prawa, z której udzielono poradnictwa w największej ilości, to sprawy z zakresu: prawa spadkowego (7 osób), dotyczące alimentów (5 osób), prawa cywilnego z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego (7 osób), prawa rzeczowego (2 osoby), prawa pracy (4 osoby), prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego (2 osoby), rozwodu, separacji (3 osoby), prawa rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów       (2 osoby) i prawa karnego (3osoby).
Najczęstszą formą udzielonej pomocy prawnej było poinformowanie osoby uprawnionej o stanie prawnym oraz o przysługujących jej prawach i obowiązkach (25 osób), wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego (25 osób) oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma (7 osób).
Czas poświęcony na udzielenie pomocy prawnej to: od 15 do  30 minut (13 osób), od 30 do  60 minut (17 osób), powyżej 60 minut (4  osoby).
Najczęściej z poradnictwa korzystały kobiety (9 osób). Po poradę udało się 6 mężczyzn. Przeważały osoby z wykształceniem: zasadniczym zawodowym (5 osób). Przyszły także 3 osoby z wykształceniem podstawowym i tyle samo ze średnim ogólnokształcącym.
Najczęściej z pomocy korzystały osoby ze średnim miesięcznym dochodem netto od 800 do 2599 zł (6 osób). Pięć osób było  bez dochodu, zaś poniżej 800 zł - 4 osoby.
Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z liczbą członków gospodarstwa domowego od 2 do 4 osób (14). Przyszła 1 osoba samotna.
Klienci zamieszkujący w mieście od 10 000 – 25 000 mieszkańców stanowiły grupę 11 osób, zaś ze wsi przyjechały 4 osoby. Piętnaście osób wyraziło zgodę na ujawnienie ich danych zbiorczych, zaś 23 osoby tego nie zrobiły.
W kwietniu 2017 roku na nieodpłatną pomoc prawną wydatkowano kwotę 9.969,98 zł (na oba punkty).
Ponadto realizując zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Starosta Drawski udostępnił na stronie internetowej Powiatu Drawskiego w  Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatdrawski.pl) informacje o tym, dla kogo przeznaczona jest nieodpłatna pomoc, opublikował także Zarządzenie w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zamieścił prezentację o tej formie pomocy i informacje nt. przyjęcia interesantów. Informacje te są na bieżąco aktualizowane.
  
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona