Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Nabór wniosków w ramach projektu PO WER
18-05-2017

Nabór wniosków w ramach projektu PO WER

Data wydarzenia: 18-05-2017

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim zaprasza osoby bezrobotne i pracodawców do składnia wniosków, na organizację staży, bonów na zasiedlenie oraz zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Ponadto zapraszamy do składnia wniosków osoby bezrobotne zainteresowanie uzyskaniem środków na podjęcie działalności w ramach projektu pozakonkursowego pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie drawskim (III) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 275 osób bezrobotnych (160 kobiet i 115 mężczyzn), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim.
W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia wraz z zaplanowaną liczbą osób objętą programem:
  • Indywidualny Plan Działania, Pośrednictwo pracy i/lub Poradnictwo zawodowe – 275 osoby,
  • Staże - 129 osób,
  • Subsydiowane zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych – 4 osób,
  • Bony na zasiedlenie – 107 osób,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 35 osób,
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.
 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona