Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Nabór wniosków w ramach RPO WZ
18-05-2017

Nabór wniosków w ramach RPO WZ

Data wydarzenia: 18-05-2017

Nabór wniosków w ramach RPO WZ Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim zaprasza osoby bezrobotne i pracodawców do składnia wniosków, na organizację staży, szkoleń, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Ponadto zapraszamy do składnia wniosków osoby bezrobotne zainteresowanie uzyskaniem środków na podjęcie działalności w ramach projektu pozakonkursowego pn.: Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim III współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Uczestnicy projektu skorzystają z następujących form wsparcia:
  • Indywidualny Plan Działania, Poradnictwo zawodowe i/lub Pośrednictwo pracy – 250 osób,
  • Staże – 135 osób,
  • Koszty refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 16 osób,
  • Subsydiowane zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych – 70 osób,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób,
  • Szkolenia – 13 osób.
 
  Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona