Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XXXI sesji Rady Powiatu Drawskiego
23-05-2017

Informacja z XXXI sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 23-05-2017

W dniu 19 maja 2017 roku odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego.

      Wiodącym tematem były sprawy rolnictwa w Powiecie Drawskim. W sesji uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich : Przemysław Jurczyk – zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Krzysztof Duszkiewicz – zastępca Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Maciej Sipak – przedstawiciel Oddziału Terenowego w Szczecinie Agencji Rynku Rolnego, Piotr Chmielowicz – Kierownik Sekcji Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie Oddział Terenowy w Koszalinie, Wojciech Kucharski - Kierownik Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Drawsku Pom., Joanna Chojnacka - Kierownik Biura Powiatowego w Złocieńcu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, członkowie Powiatu Drawskiego Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz rolnicy z Powiatu Drawskiego.
        Podczas sesji Radni oraz goście zapoznali się z informacją na temat gospodarki i obrotu ziemią na terenie powiatu drawskiego, informacją z działalności Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Drawsku Pom. oraz informacją o działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Złocieńcu.
        Radni zapoznali się również z informacją o działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim w roku 2017 na obszarze powiatu drawskiego.
               
          Ponadto Radni podjęli uchwały w sprawie : 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Drawskim na lata 2015 – 2020;
b) zatwierdzenia do realizacji projektu „Szansa na przyszłość 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej;
c) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu drawskiego, w roku 2017;
d) określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Drawskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
e)  przystąpienia wspólnie z Gminą Wierzchowo do realizacji zadania pod nazwą: „przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski – Wierzchowo – Będlino – Sośnica”;
f)  przystąpienia Powiatu Drawskiego do realizacji projektu „Powiat Drawski smakuje inaczej – organizacja działań promocyjnych w oparciu o lokalne produkty kulinarne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona