Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd Powiatu wspiera rodziny zastępcze
07-06-2017

Zarząd Powiatu wspiera rodziny zastępcze

Data wydarzenia: 07-06-2017

W środę 7 czerwca 2017 roku odbyło się sto trzydzieste trzecie posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Istotnym punktem dzisiejszego posiedzenia było rozpatrzenie oferty Stowarzyszenia „Familia” na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinne spotkanie z jesienią”.

   W ramach zadania Stowarzyszanie planuje zorganizować powiatowe wydarzenie o charakterze rodzinnym. Jego celem jest przede wszystkim wzmocnienie i wsparcie rodzin zastępczych i rodzin z terenu powiatu drawskiego oraz promowanie rodzinnych form pieczy zastępczych. Spotkanie odbędzie się 16 września br.
   Ponadto podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017.
  Ponadto przyjęto sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022.
   Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu opiniował również projekty uchwał Rady Powiatu, w tym w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2017 z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu drawskiego oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2016.
Zarząd obradował w składzie:Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

 

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona