Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z nadzwyczajnej XXXII Sesji Rady Powiatu Drawskiego
13-06-2017

Informacja z nadzwyczajnej XXXII Sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 13-06-2017

W dniu 12 czerwca 2017 roku na wniosek Zarządu Powiatu Drawskiego odbyła się nadzwyczajna XXXII Sesja Rady Powiatu. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego.

 
         Podczas Sesji zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Drawskiego Radni przyjęli uchwałę w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Drawskiego w przedmiocie zmiany granic gmin naruszających granicę Powiatu Drawskiego.
         Do Starosty Drawskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu zostało przesłane pismo z dnia 12 maja 2017 r. Burmistrza Ińska. Pismem tym Burmistrz Ińska zwrócił się z prośbą o podjęcie działań celem wyrażenia przez Radę Powiatu Drawskiego opinii w przedmiocie wyłączenia części obrębu ewidencyjnego Borowo z Gminy Kalisz Pomorski oraz części obrębu ewidencyjnego Ziemsko z Gminy Drawsko Pomorskie i włączeniu części tych obrębów do Gminy Ińsko, a tym samym do Powiatu Stargardzkiego. W myśl art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli zmiana granic pociąga za sobą zmianę granic powiatów, konieczna jest opinia rad powiatów, których przedmiotowe przekształcenie dotyczy. Opinia ta ma być poprzedzona konsultacjami społecznymi z mieszkańcami powiatu. Zakres konsultacji może zostać ograniczony przez odpowiednie rady powiatów do mieszkańców gminy, której zmiana dotyczy. Dlatego też uzasadnione było podjęcie przez Radę Powiatu w.w. uchwały, która została przyjęta jednogłośnie.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona