Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Powiedzieli nie dla „Megafermy”
21-06-2017

Powiedzieli nie dla „Megafermy”

Data wydarzenia: 21-06-2017

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Istotnym punktem spotkania było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska wobec lokalizacji fermy trzody chlewnej – „Megafermy”.

Uchwała dotyczy wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu wobec lokalizacji „Megafermy” na terenie powiatu drawskiego. Podyktowane jest to przede wszystkim utrzymaniem komfortu życia mieszkańców gminy Czaplinek, jak i całego powiatu drawskiego. Negatywny wpływ tego rodzaju przedsięwzięcia będzie dotyczył wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego, tj. powietrza, gleby oraz wód. Projekt uchwały będzie głosowany podczas najbliższej sesji Rady Powiatu Drawskiego.
Zarząd rozpatrywał również wniosek o współorganizację i patronat Parafialnego Festynu Rodzinnego, wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o wyłączenie z postępowania przetargowego oraz wniosek o nieodpłatne przekazanie niepotrzebnego wyposażenia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu.
Ponadto podjęto uchwały, w tym uchwałę w sprawie: organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim, zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oświatowej, umorzenia należności Powiatu Drawskiego oraz trzy uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego.
Podczas dzisiejszego posiedzenia opiniowano szereg uchwał Rady Powiatu, w tym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2035, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2016 r., uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski, utworzenia w Drawsku Pomorskim filii Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowie oraz projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu drawskiego w przedmiocie zmiany granic gmin naruszających granicę powiatu drawskiego, a także zmieniający uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2017 roku.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta),  Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona