Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd o drogach
28-06-2017

Zarząd o drogach

Data wydarzenia: 28-06-2017

W dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca, podczas 137. posiedzenia Zarząd Powiatu Drawskiego zaopiniował kilka projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących modernizacji dróg.

Chodzi o przystąpienie do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Czaplinek oraz partnerem prywatnym – firmą AGRI PLUS Sp. z o.o. dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Czarne Małe – Łysinin o długości 2,6 km, przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego przebudowy drogi powiatowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica. Zaopiniowano pozytywnie także uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek.
Kolejne wnioski rozpatrywane na dzisiejszym posiedzeniu dotyczyły zatwierdzenia wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro, umorzenia odsetek z tytułu nieterminowego regulowania płatności czynszowych oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni na parterze budynku przychodni z przeznaczeniem na zainstalowanie automatu do napojów. Postanowiono także objąć patronatem IX Zawody Strzeleckie Leśników Powiatu Drawskiego.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego” oraz w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. „Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2017”. Dokonano również wyboru oferty na wykonanie opinii dendrologicznej drzewa.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona