Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
27-07-2017

Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Data wydarzenia: 27-07-2017

Starosta Drawski zawiadamia, że w terminie od 18 do 31 lipca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Drawsko Pomorskie i Kalisz Pomorski dotyczące zmiany granic administracyjnych Powiatu Drawskiego.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie ankiety konsultacyjnej, osobno dla gminy Kalisz Pomorski i osobno dla gminy Drawsko Pomorskie.
 
Ankiety konsultacyjne udostępnione będą w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim – Punkt Informacyjny, w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim, u sołtysów sołectw Kalisz Pomorski i Drawsko Pomorskie, na stronie internetowej Powiatu Drawskiego. Wypełnione ankiety konsultacyjne będzie można składać w miejscach ich udostępnienia.
 
W przedmiocie konsultowanej zmiany ustala się pytania następującej treści:
- dla Gminy Kalisz Pomorski „czy jesteś za wyłączeniem z terytorium gminy Kalisz Pomorski części obrębu ewidencyjnego Borowo  i włączenie tego obszaru do Gminy Ińsko?”
- dla Gminy Drawsko Pomorskie „czy jesteś za wyłączeniem z terytorium gminy Drawsko Pomorskie części obrębu ewidencyjnego Ziemsko i włączenie tego obszaru do Gminy Ińsko?”
 
Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce „Jestem ZA”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”  znaku „X”  i wypełnieniu rubryki „adres zamieszkania” oraz złożeniu podpisu  na ankietach  konsultacyjnych,  stanowiących  załącznik do niniejszego zawiadomienia.
Wyniki konsultacji zostaną przedłożone Radzie Powiatu Drawskiego na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.
Konsultacje przeprowadza się w związku z pismem Burmistrza Ińska,  dotyczącym wyłączenia z terytorium Powiatu Drawskiego części  obrębu ewidencyjnego Borowo z Gminy Kalisz Pomorski i części obrębu ewidencyjnego Ziemsko  z  Gminy  Drawsko Pomorskie  i włączeniu tych obszarów do gminy Ińsko.
 
 
Do pobrania:
 
Ankiety będą aktywne w dniach 18.07 - 31.07. 2017 r.
 
Ankieta konsultacyjna dla Gminy Kalisz Pomorski
Ankieta konsultacyjna dla Gminy Drawsko Pomorskie
Mapa przedmiotowego obszaru
Pismo Burmistrza Ińska
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona