Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd powierzył stanowisko Dyrektora
06-07-2017

Zarząd powierzył stanowisko Dyrektora

Data wydarzenia: 06-07-2017

W dniu dzisiejszym (7 lipca 2017 r.) odbyło się sto czterdzieste posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Istotnym elementem tego posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim Iwonie Kucharskiej od 1 września br., na okres 5 lat.

Pozostałe uchwały dotyczyły wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych, powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację zadań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz zmian w budżecie Powiatu Drawskiego.
Ponadto wybrano ofertę na opracowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015-2016” oraz podjęto decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu działki.
Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął również projekt odpowiedzi na interpelację radnego oraz wniosek Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, informację o nieplanowanej odprawie dla jednego z pracowników ZSP w Drawsku Pomorskim, projekt wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz informację dotyczącą analizy badania satysfakcji klienta z usług świadczonych w Starostwie Powiatowym.
Rozpatrywano szereg wniosków, w tym wniosek o dofinansowanie samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Czaplinku, wyrażenie zgody na lokalizację infrastruktury technicznej oraz udzielenie prawa dysponowania do działek należących do Powiatu Drawskiego, wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu przez Powiatowy Urząd Pracy oraz o wydłużenie terminu realizacji projektu dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona