Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd wspiera straż pożarną
20-07-2017

Zarząd wspiera straż pożarną

Data wydarzenia: 20-07-2017

W dniu dzisiejszym, tj. 20 lipca 2017 r. Zarząd Powiatu Drawskiego przyznał wsparcie finansowe na zakup nagród dla uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu drawskiego. Odbędą się one 29 lipca br. w Czaplinku.

Pozostałe wnioski rozpatrywane przez Zarząd dotyczyły zwiększenia budżetu na pomoce dydaktyczne w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych oraz utworzenia tam stanowiska II wicedyrektora i kierownika internatu od 1 września 2017 r., dofinansowania Święta Drawy, które odbędzie się 29-30 lipca w Złocieńcu, pokrycia kosztów dodatku funkcyjnego dla z-cy kierownika filii Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno- Kulturalnego w Złocieńcu, nieodpłatnego przekazania zmywarki i czterech foteli biurowych wycofanych ze Starostwa Powiatowego na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
      Ponadto Zarząd Powiatu Drawskiego przyjął informacje dotyczące aktualnego stanu rekrutacji w szkołach, większych inwestycji planowanych na terenie Powiatu Drawskiego, przeprowadzenia konsultacji dot. inkubatora przedsiębiorczości oraz działań podejmowanych w ramach projektu E-inclusion.
    Na dzisiejszym posiedzeniu podjęto również uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie oraz zmian w budżecie Powiatu Drawskiego.
      Opiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „EKOkorytarze – edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. Głównym celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację
     Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona