Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Uroczyste podpisanie umów
04-08-2017

Uroczyste podpisanie umów

Data wydarzenia: 04-08-2017

Dnia 3 sierpnia 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się uroczyste podpisanie umów przewidzianych do realizacji w ramach Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Umowy zostały podpisane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Wicemarszałka Jarosława Rzepy oraz przedstawicieli powiatów i gmin wchodzących w skład obszaru na którym jest realizowany Kontrakt Samorządowy Strefa Centralna: Powiatu Drawskiego, Powiatu Świdwińskiego i Powiatu Łobeskiego. Z ramienia Powiatu Drawskiego umowę podpisali: Stanisław Kuczyński – Starosta Drawski oraz Jacek Kozłowski – Wicestarosta Drawski, który jest odpowiedzialny za realizację Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna. W spotkaniu uczestniczył także Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz.

Kluczową ideą Kontraktu Samorządowego jest skoncentrowanie terytorialne interwencji i zasobów wokół pro-gospodarczych przedsięwzięć. W ramach Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna zostały zaplanowane działania związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych, podnoszeniem jakości edukacji w szkołach na wszystkich szczeblach czy utworzenie Centrum Popularyzującego Naukę w Świdwinie.

Powiat Drawski w ramach Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna będzie realizował dwa projekty, których głównym celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego. Swoim zasięgiem obejmie 6 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, tj. 1)ZSP Czaplinek, 2)MOW Czaplinek, 3)ZSP Drawsko Pomorskie, 4)ZSP Kalisz Pomorski, 5)ZSP Złocieniec oraz 6) PCKZiU Drawsko Pomorskie + filia Czaplinek. Działania obejmą 400 uczniów, a wsparcie z RPO WZ 2014-2020 pomoże zorganizować staże i praktyki, zapewni pomoc stypendialną, doradztwo zawodowe a także kursy i szkolenia m.in. kurs kwalifikacyjny Technik Cyfrowych Procesów Graficznych, prawo jazdy kat. B, kurs Event Manager, spawalniczy, obsługi kas fiskalnych, kulinarny. Dzięki realizacji projektu wzrośnie efektywność kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie do wymogów rynku pracy, co zwiększy szanse na zatrudnienie. Istniejąca baza dydaktyczna zostanie unowocześniona, zostaną wprowadzone nowoczesne formy i metody kształcenia, a uczniowie zdobędą dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie.

Biuro obsługi Kontraktu Samorządowego znajduje się w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, którego naczelnikiem jest Mirosław Szulist.

Lista wszystkich projektów wchodzących w skład kontraktu samorządowego „Strefa Centralna”:

- Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych, Gmina Łobez, wartość projektu 12.668.858,05zł, wysokość dofinansowania 7.224.999,97zł,

- Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej, Powiat Świdwiński, wartość projektu 3.246.989,95zł, wysokość dofinansowania 2.210.410,80zł

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku znajdujących się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Gmina Czaplinek, wartość projektu 2.460.000,00zł, wartość dofinansowania 1.570.575,04zł,

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno, Gmina Czaplinek, wartość projektu 3.690.000zł, wysokość dofinansowania 2.549.999,98zł,

- Stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wartość projektu 7.712.100zł, wysokość dofinansowania 5.329.500zł,

- Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie, Powiat Świdwiński, wartość projektu 4.846.819,30zł, wysokość dofinansowania 2.056.999,98zł,

- Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego, Powiat Drawski, wartość projektu 1.671.021,42zł, wysokość dofinansowania 1.402.373,67zł,

- Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu świdwińskiego, Powiat Świdwiński, wartość projektu 2.144.517,36zł, wysokość dofinansowania 1.359.999,99zł,

- Dostosowanie Infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu łobeskiego, Powiat Łobeski, wartość projektu 1.600.000zł, wysokość dofinansowania 1.360.000zł,

- Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego, Powiat Świdwiński, wartość projektu 2.736.864,30zł wysokość dofinansowania 2.326.334,65zł,

- Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego, Powiat drawski, wartość projektu 4.456.990zł, wysokość dofinansowania 3.788.441zł,

- Wsparcie edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdwin, Gmina Świdwin, wartość projektu 316.000zł, wysokość dofinansowania 268.600zł,

- Kompleksowy program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Resko, Gmina Resko, wartość projektu 100.000zł, wysokość dofinansowania 85.000zł,

- Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino, Gmina Rąbino, wartość projektu 302.250zł, wysokość dofinansowania 226.083zł,

- Podnoszenie kompetencji kluczowych i poziomu nauczania podstawowego i gimnazjalnego w Gminie Połczyn – Zdrój, Gmina Połczyn Zdrój, wartość projektu 862.400zł, wysokość dofinansowania 733.040zł,

- Realizacja programów edukacyjnych skierowanych do uczniów świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum, Gmina Miasto Świdwin, wartość projektu 925.000zł, wysokość dofinansowania 786.243zł,

- Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminach Powiatu Łobeskiego, Gmina Resko, wartość projektu 450.000zł, wartość dofinansowania 382.500zł,

- Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu łobeskiego, Powiat Łobeski, wartość projektu 1.771.988zł, wartość dofinansowania 1.594.789zł,

- Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie, Gmina Węgorzyno, wartość projektu 747.664,41zł, wysokość dofinansowania 635.514,74zł.

Łączna wartość wszystkich projektów to 52.709.463,01zł a przyznane dofinansowanie w ramach RPO wynosi 35.158.365,59zł
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona