Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Powiatu Drawskiego
17-08-2017

Informacja z nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 17-08-2017

W dniu 10 sierpnia 2017 roku na wniosek Zarządu Powiatu Drawskiego odbyła się nadzwyczajna XXXIV sesja Rady Powiatu. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego.

Podczas sesji zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Drawskiego Radni przyjęli uchwały w sprawie:
  1. wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gmin naruszających granicę Powiatu Drawskiego;
  2. przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Czaplinek oraz parterem prywatnym – firmą AGRI PLUS Sp. z o.o. dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002Z na odcinku od przejazdu kolejowego – Czarne Małe – Łysinin o długości 2,6 km”;
  3. przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica”;
  4. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek;
  5. przystąpienia do realizacji projektu: „EKOkorytarze – edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
  6. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017;
  7. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia w Drawsku Pomorskim filii Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowie.
 
Do Starosty Drawskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu zostało przesłane pismo z dnia 12 maja 2017 r. Burmistrza Ińska. Pismem tym Burmistrz Ińska zwrócił się z prośbą o podjęcie działań celem wyrażenia przez Radę Powiatu Drawskiego opinii w przedmiocie wyłączenia części obrębu ewidencyjnego Borowo z Gminy Kalisz Pomorski oraz części obrębu ewidencyjnego Ziemsko z Gminy Drawsko Pomorskie i włączeniu części tych obrębów do Gminy Ińsko, a tym samym do Powiatu Stargardzkiego.
 
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Drawskiego ograniczonych do Gminy Kalisz Pomorski oraz Gminy Drawsko Pomorskie, Rada Powiatu Drawskiego opiniuje negatywnie zmianę granic administracyjnych Powiatu Drawskiego polegającą na wyłączeniu części obrębu ewidencyjnego Borowo z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz wyłączeniu części obrębu ewidencyjnego Ziemsko z Gminy Drawsko Pomorskie i włączeniu części tych obrębów do Gminy Ińsko, a tym samym do Powiatu Stargardzkiego.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona