Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Więcej dla pozarządowych. Również na wzrost bezpieczeństwa
29-08-2017

Więcej dla pozarządowych. Również na wzrost bezpieczeństwa

Data wydarzenia: 29-08-2017

Dzisiaj rano (29.08.2017r.) podczas 146 posiedzenia w tej kadencji, Zarząd Powiatu Drawskiego zastanawiał się nad zakresem przyszłorocznej współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zdecydowano, mając na uwadze wnioski Radnych, że łączna pula środków przeznaczonych na otwarte konkursy ofert w 2018 roku, którą Zarząd zaproponuje do uchwalenia Radzie Powiatu, wyniesie aż 200 tysięcy złotych. W zadaniach zlecanych przez powiat pojawi się nowość. Będą to zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Miały na to wpływ ostatnie anomalia pogodowe i wynikające z nich szkody i tragedie. Istnieje prawdopodobieństwo, że będzie ich coraz więcej, dlatego już teraz trzeba wzmocnić ten obszar działań.
  Ponadto, Zarząd przyjął m.in. sprawozdanie z działalności PKS Złocieniec sp. z o.o z siedzibą w Złocieńcu, wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dotyczący likwidacji środka trwałego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 2 000,00 zł na zakup paliwa, wniosek Szpitali Polskich S.A. o wyrażenie zgody na wydzierżawienie pomieszczenia na 1 piętrze budynku przychodni i wniosek Dyrektora ZPE-T w Bobrowie o wyrażenie zgody na zwiększenie zatrudnienia. Do ponownej analizy skierowano wniosek Prezesa Zarządu PKS Złocieniec o zaplanowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu wydatków na pokrycie kosztów rekompensat z tytułu wykonywania przewozów w publicznym transporcie zbiorowym.
Zarząd podjął uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu szczecineckiego oraz Stargardzkiego, uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania zleconego przez Powiat Drawski do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu  Drawskiego za I półrocze 2016 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017. Przyjęto także projekt uchwały Rady Powiatu Drawskiego zmieniający uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2017 roku.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona