Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO  PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  NA ROK 2018
06-09-2017

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

Data wydarzenia: 06-09-2017

Starosta Drawski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

Termin konsultacji: od  06 września do 20 września 2017 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20 września 2017 r. na:
  • adres poczty elektronicznej m.katuszonek@powiatdrawski.pl;
  • nr faksu 94 36 320 23;
  • adres urzędu: Wydział Organizacyjny, Starostwo Powiatowe, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie.
 
 
Załączniki:
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia rocznego Program współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;
 2. Formularz opinii konsultowanego projektu aktu.
 
 
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji Małgorzata Katuszonek –Wydział Organizacyjny, tel. 94 36 307 78

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona