Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach – sierpień 2017
13-09-2017

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach – sierpień 2017

Data wydarzenia: 13-09-2017

W 2016 r. w Powiecie Drawskim Starosta Drawski Stanisław Kuczyński utworzył dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego, drugi natomiast w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 57.

W 2017 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czaplinku został powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10 – 544 Olsztyn.

Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiły zmiany do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które spowodowały rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży.

 

W okresie od 1 do 31 sierpnia 2017 r.  udzielono ogólnie 30 porad, z czego :

 • w  Punkcie w Drawsku Pomorskim – 18 porad i zebrano 5 oświadczeń uprawniających do uzyskania porady prawnej,
 • w Punkcie w Czaplinku – 12 porad  i zebrano 0 oświadczeń uprawniających do uzyskania porady prawnej.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały osoby po 65 roku życia                     - 14 osób,
  oraz osoby  w  wieku  do 26 lat                                                                    - 7 osób,

w następnej kolejności osoby legitymujące się oryginałem lub

odpisem decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub

zaświadczeniem o udzieleniu świadczenia                                                  -  3 osoby,

- następnie osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny                                   -  3 osoby.

 1. Dziedziną prawa, z której udzielono poradnictwa w największej ilości,

to  sprawy z zakresu :

1)      prawa spadkowego                                                                                 - 5 osób,

2)      dotyczące alimentów                                                                              - 5 osób,

3)      prawa cywilnego                                                                                    - 4 osoby

(z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego)

4)      prawa rzeczowego                                                                                  - 2 osoby,

5)      prawa pracy                                                                                            - 2 osoby,

6)      rozwodu, separacji…                                                                              - 7 osób

7)      prawa rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów    - 2 osoby

8)      prawa karnego                                                                                        -1 osoba, 

 1. Najczęstszą formą udzielonej pomocy prawnej było:

1)      poinformowanie osoby uprawnionej o stanie prawnym oraz o przysługujących jej prawach i obowiązkach                                                                                             - 25 osób,

2)      wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego                            - 22 osoby,

3)      udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma                               - 4 osoby.

 1. Czas poświęcony na udzielenie pomocy prawnej to:

1)      od 15 do  30 minut                                                                                 - 9 osób,

2)      od 30 do  60 minut                                                                                 - 12 osób,

3)      powyżej 60 minut                                                                                   - 6  osób.

 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały kobiety                                           - 3 osoby,

- mężczyźni                                                                                                    - 10 osób,

 1. Przeważały osoby z wykształceniem:

1)      średnie zawodowe                                                                                  - 3 osoby,

2)      średnim ogólnokształcącym                                                                   - 3 osoby,

3)      zasadniczym zawodowym                                                                     - 6 osób,

 1. Najczęściej z pomocy korzystały osoby ze średnim

miesięcznym dochodem netto od 800 do 2599 zł,                                          - 6 osób,

- poniżej 800 zł                                                                                             - 3 osoby,

- bez dochodu                                                                                              - 2 osoby,

- od 2600 zł do 3799 zł                                                                                - 2 osoby.

 1. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z liczbą członków

gospodarstwa domowego od 2 do 4                                                            - 10 osób,

- powyżej 4                                                                                                   - 2 osoby,

oraz osoby samotne                                                                                      - 1 osoba,

były to osoby zamieszkujące w mieście od 10 000 – 25 000 mieszkańców                                                                                                                                                     - 4 osoby

i na wsi                                                                                                         - 5 osób.

 1. Liczba osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie

ich danych zbiorczych                                                                                  - 13 osób,

osoby, które nie wyraziły zgody                                                                  - 17 osób,

 

W sierpniu 2017 roku na nieodpłatną pomoc prawną wydatkowano kwotę  10.382,72 zł (na dwa punkty).

Ponadto realizując zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1255 ze zmianami) Starosta Drawski udostępnił na stronie internetowej Powiatu Drawskiego w  Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatdrawski.pl)  następujące informacje:

1)      Dla kogo nieodpłatna pomoc?

2)      Zarządzenie w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

3)      Prezentacja o nieodpłatnej pomocy prawnej,

4)      Przyjęcia interesantów,

5)      Informacje

Powyższe informacje są na bieżąco aktualizowane.

 

 

 

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona