Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

O pracowniach i stypendiach
22-09-2017

O pracowniach i stypendiach

Data wydarzenia: 22-09-2017

Dziś rano (22.09.2017) odbyło się 152 posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Podjęto uchwały związane z tworzeniem nowoczesnych pracowni w szkołach prowadzonych przez Powiat Drawski.

Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. Kolejną zgodę wydał na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa wyposażenia pracowni turystyczno – geograficznej oraz pracowni rysunku technicznego w ZSP w Czaplinku” w ramach tego samego projektu. Zarządu Powiatu zatwierdził również wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji obiektów oświatowych w ramach Kontraktu Samorządowego na terenie powiatu drawskiego – ETAP I”.
Ponadto, Zarząd m.in. rozpatrzył wniosek o zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zatwierdził listy kandydatów do stypendium Starosty Drawskiego za wyniki w nauce, przyznał nauczanie indywidualne dla ucznia kl. II L.O. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu, rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Drawsku Pom. o bezpłatne udostępnienie pomieszczenia do wydawania żywności i opłacenie kosztów transportu oraz podjął decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu przysługującego Zarządowi Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. do nieruchomości stanowiących działki gruntu nr 63/1 obr. Darskowo, gm. Złocieniec, nr 63/3 obr. Łazice, gm. Czaplinek, nr 209/7 obr. Prosinko, gm. Czaplinek, 103/5 obr. Prosino, gm. Czaplinek, nr 97/2 obr. Sienica, gm. Kalisz Pom. Postanowiono także o zorganizowaniu już piątego wydania konkursu pn. „Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego”
Podjęto także uchwałę w sprawie zasad gospodarki finansowej oraz obiegu dokumentów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona