Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

TRWA REKRUTACJA - Bezpłatne kursy i szkolenia dla uczniów
22-09-2017

TRWA REKRUTACJA - Bezpłatne kursy i szkolenia dla uczniów

Data wydarzenia: 22-09-2017

Powiat Drawski realizuje projekt unijny dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”

Numer projektu : RPZP.08.09.00-32-K006/17
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
 
Cel projektu został zdefiniowany jako wzrost o 400 uczniów szkół zawodowych, które dzięki realizacji projektu, poprzez dopasowanie działań do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, w okresie od 01.08.2017 r. do 31.12.2020 r., zwiększyły szanse na podjęcie aktywności społecznej (dalsza edukacja) i zawodowej (podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu projektu).
 
Jest to pierwszy projekt wspierający proces nauczania obejmujący 6 placówek Powiatu Drawskiego:
 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czaplinek,
 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Czaplinek
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drawsko
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kalisz Pomorski
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Złocieniec
 6. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Drawsko
 
Projekt zakłada realizację:
 1. Bezpłatne kursy i szkolenia dla uczniów: PRAWO JAZDY kat B, Technik Cyfrowych Procesów Graficznych, Mechanika Ogólna, barman-barista, Programowanie C++, Public Relations, kurs kulinarny „Dookoła świata”, kurs na kandydatów na pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, obsługa programu Gastrochef, projektowanie konstrukcji meblowych AUTOCAD wraz z renowacją i konserwacją mebli, kurs języka obcego, AUTO CAD na płaszczyźnie 2D, kurs kelnerski, kurs EVENT Manager, TIK w gastronomii, obsługa kas fiskalnych oraz terminali kart płatniczych, komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu, operator wózka jezdniowego, operator – programista CNC, spawanie metoda MAG i TIG, operator koparki, uprawnienia SEP do 1kV, Programowanie JAVA, ECDL
 2. Staże/ praktyki zawodowe  - płatne, w tym zwrot kosztów dojazdów
 3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz zawodowe
 4. Stypendia
 5. Dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych – studia podyplomowe, szkolenia
 6. Przygotowania na studia - zajęcia na uczelniach wyższych
 7. Nawiązanie szerszej współpracy szkół z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
 8. udział w targach tematycznych
 
W projekcie do końca 2020 roku weźmie udział 400 uczniów oraz 23 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
 
Wartość projektu to 4 456 990,00 zł przy wkładzie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 3 788 441,49 zł.
 
Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Pl. E. Orzeszkowej 3.
Zapraszamy do kontaktu z koordynatorami szkolnymi.
 
 
 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona