Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Warsztaty jeszcze w tym roku
29-09-2017

Warsztaty jeszcze w tym roku

Data wydarzenia: 29-09-2017

W dniu dzisiejszym, tj. 29 września br. odbyło się sto pięćdziesiąte trzecie posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Jego istotnym punktem było zatwierdzenie procedury przetargowej polegającej na wyłonieniu wykonawcy remontu pomieszczeń przeznaczonych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 57.

Kolejne uchwały podjęte dzisiaj dotyczyły zmian w budżecie Powiatu Drawskiego ma rok 2017 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035.
Ponadto Zarząd opiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego, projekt odpowiedzi na pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz projekt pisma do Szpitali Polskich S.A. w sprawie realizacji inwestycji w Drawskim Centrum Specjalistycznym. Przyjęto także sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych w sprawie projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Zarząd zaopiniował szereg wniosków, w tym m.in. wniosek o zabezpieczenie środków z rezerwy na zimowe utrzymanie dróg, dwa wnioski o przyznanie indywidualnego nauczania dla uczniów ZSP w Kaliszu Pomorskim oraz wniosek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sprawie zmiany harmonogramu działań dotyczących zadania publicznego.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona