Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Rekrutacja do projektu „Szansa na przyszłość 2”
03-10-2017

Rekrutacja do projektu „Szansa na przyszłość 2”

Data wydarzenia: 03-10-2017

Zapraszamy do projektu osoby zamieszkujące na terenie Powiatu Drawskiego: - z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej (osoby dorosłe do 60 roku życia); - przebywające w pieczy zastępczej (w wieku szkolnym) i opuszczające pieczę zastępczą (usamodzielniani) zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

REKRUTACJA DO PROJEKTU
„Szansa na przyszłość 2”
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim

 

Zapraszamy do projektu osoby zamieszkujące na terenie  Powiatu Drawskiego:

- z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej (osoby dorosłe do 60 roku życia);

- przebywające w pieczy zastępczej (w wieku szkolnym) i opuszczające pieczę zastępczą (usamodzielniani) zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci instrumentów edukacyjnych, społecznych i zdrowotnych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. Nabór trwa do 10 października 2017 roku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim przy ul. Chrobrego 4.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnością prosimy o kontakt:

Katarzyna Lewandowska, telefon 9436337-62, pokój nr 5

Adriana Pieprzak, telefon 9436337-62, pokój 4

 

W przypadku osób opuszczających pieczę zastępczą prosimy o kontakt:

Inga Moczarska, telefon 9436337-62, pokój nr 4

 

W przypadku dzieci z rodzin zastępczych od 7 roku życia prosimy o kontakt:

Karolina Osipiak, tel. kom. 537-100-335, pokój nr 1

Paulina Duda, tel. kom. 535-100-704, pokój nr 1

Agnieszka Kobryś, tel. kom. 537-100-337, pokój nr 1

Joanna Podstawska, tel. kom. 537-100-336, pokój nr 1

Ewa Grzesiuk, tel. kom. 537-100-330, pokój nr 1

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona