Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach – III kwartał 2017 r.
13-10-2017

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach – III kwartał 2017 r.

Data wydarzenia: 13-10-2017

W 2016 r. w Powiecie Drawskim Starosta Drawski Stanisław Kuczyński utworzył dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego, drugi natomiast w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 57.

W 2017 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czaplinku został powierzony do prowadzenia  organizacji pozarządowej – Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10 – 544 Olsztyn.

Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiły zmiany do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które spowodowały rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży.

 

W okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. udzielono ogólnie 107 porad, z czego :

 • w  Punkcie w Drawsku Pomorskim – 67 porad i zebrano 14 oświadczeń uprawniających do uzyskania porady prawnej,
 • w Punkcie w Czaplinku – 40 porad  i nie zebrano  oświadczeń uprawniających do uzyskania porady prawnej.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały osoby po 65 roku życia                    - 53 osoby
  oraz osoby w  wieku  do 26 lat                                                                    - 24 osoby.
 2. Dziedziną prawa, z której udzielono poradnictwa w największej ilości, były  sprawy z zakresu :

1)      prawa spadkowego                                                                                   - 16 osób,

2)      dotyczące alimentów                                                                                - 17 osób,

3)      prawa cywilnego                                                                                      - 24 osoby

(z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego)

4)      prawa rzeczowego                                                                                    - 7 osób,

5)      prawa pracy                                                                                               - 9 osób,

6)      prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego                     - 7 osób,

7)      rozwodu, separacji…                                                                               - 9 osób

8)      prawa rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów         - 8 osób

9)      prawa karnego                                                                                         - 8 osób, itd.

 1. Najczęstszą formą udzielonej pomocy prawnej było:

1)      poinformowanie osoby uprawnionej o stanie prawnym oraz o przysługujących jej prawach i obowiązkach                                                                                                  - 93 osoby,

2)      wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego                            - 84 osoby,

3)      udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma                               - 15 osób.

 1. Czas poświęcony na udzielenie pomocy prawnej to:

1)      od 15 do  30 minut                                                                                 - 34 osoby,

2)      od 30 do  60 minut                                                                                 - 46 osób,

3)      powyżej 60 minut                                                                                    - 19 osób.

 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały kobiety                                           - 26 osób,

- mężczyźni                                                                                                     - 27 osób,

 1. Przeważały osoby z wykształceniem:

1)      podstawowym ukończonym                                                                  - 5 osób,

2)      średnim ogólnokształcącym                                                                   - 19 osób,

3)      zasadniczym zawodowym                                                                     - 20 osób,

 1. Najczęściej z pomocy korzystały osoby ze średnim

miesięcznym dochodem netto od 800 do 2599 zł,                                      - 34 osoby,

- poniżej 800 zł                                                                                             - 9 osób,

- bez dochodu                                                                                                - 8 osób

 1. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z liczbą członków

gospodarstwa domowego od 2 do 4                                                            - 43 osoby

oraz osoby samotne                                                                                      - 6 osób,

były to osoby zamieszkujące w mieście od 10 000 – 25 000

mieszkańców                                                                                                - 26  osób

i na wsi                                                                                                         - 14 osób.

 1. Liczba osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie

ich danych zbiorczych                                                                                  - 53 osoby,

- osoby, które nie wyraziły zgody                                                                - 54 osoby,

 

W III kwartale 2017 roku na nieodpłatną pomoc prawną wydatkowano kwotę 30.664,28 zł (na dwa punkty).

Ponadto realizując zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1255 ze zmianami) Starosta Drawski udostępnił na stronie internetowej Powiatu Drawskiego w  Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatdrawski.pl)  następujące informacje:

1)      Dla kogo nieodpłatna pomoc?

2)      Zarządzenie w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

3)      Prezentacja o nieodpłatnej pomocy prawnej,

4)      Przyjęcia interesantów,

5)      Informacje

Powyższe informacje są na bieżąco aktualizowane.

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona