Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Dwa miliony na odnowę DPS w Darskowie
19-10-2017

Dwa miliony na odnowę DPS w Darskowie

Data wydarzenia: 19-10-2017

Długo wyczekiwana termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Darskowie niebawem stanie się faktem. Właśnie (19.10.2017 r.) uroczyście podpisano tam umowę na jej realizację.

Pod umową podpisy złożyli Wicemarszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa i Ryszard Mićko, Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Wicestarosta Jacek Kozłowski i Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz.
Inwestycja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Wartość brutto wszystkich zadań to 2 248 707,33 zł, natomiast kwota dofinansowania z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego to aż 1 911 401,23 zł  - co stanowi 85% wartości przedsięwzięcia. Jak podkreślił Mirosław Szulist, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego, odpowiadający za koncepcję i realizację umowy w zakresie technicznym, jest to największa w historii powiatu dotacja przypadająca na jeden budynek. Prace powinny zakończyć się w przyszłym roku.
Realizacja projektu ma na celu zmniejszenie energochłonności obiektu użyteczności publicznej. Obiekt Domu Pomocy Społecznej w Darskowie jest budynkiem zabytkowym pod ochroną konserwatorską. Dlatego rozwiązania w ramach projektu zostały zaplanowane przy uwzględnieniu zaleceń konserwatorskich. W związku z tym ocieplenie ścian zewnętrznych zostanie wykonane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii od wewnątrz pomieszczeń. Stolarka okienna wymieniona zostanie na nową – drewnianą o identycznych parametrach architektonicznych. Odnowiona zostanie elewacja budynku z zachowaniem wszystkich detali architektonicznych zdobiących obiekt. Dociepleniu podlegać będą również wszystkie pozostałe zewnętrzne przegrody, takie jak stropy nad piwnicą lub od strony nieocieplonego poddasza, czy też połać dachowa wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Ponadto całkowicie wymieniona zostanie oświetleniowa instalacja elektryczna, a w to miejsce zastosowane zostaną technologie LED. Skutkować to powinno ok. 5-krotnym zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej.
Aby możliwe było osiągnięcie korzyści związanych z energochłonnością obiektu planuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i skorzystanie do ogrzewania budynku z ciepła technologicznego produkowanego w sąsiedniej biogazowni. Dostarczenie ciepła nastąpić ma poprzez wybudowanie kolektora cieplnego wspólnie z Polską Grupą Biogazową – właścicielem biogazowni. Całkowicie wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej. Aktualnie instalacja c.o. i c.w.u. zasilana jest węglem z własnej kotłowni. Poza zmniejszeniem energochłonności obiektu realizacja projektu wpłynie na podniesienie komfortu cieplnego pacjentów i osób pracujących w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona