Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Jak rozmawiać…
02-11-2017

Jak rozmawiać…

Data wydarzenia: 02-11-2017

W poniedziałek 30 października br. odbyło się kolejne już spotkanie przeznaczone dla rodzin pełniących pieczę zastępczą nad dziećmi z terenu powiatu oraz rodziców biologicznych tych dzieci.

Tematyka spotkania dotyczyła budowania prawidłowych relacji pomiędzy rodziną zastępczą a rodziną biologiczną – nabywania umiejętności w nawiązywaniu kontaktów i prawidłowych relacji z rodzicami dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, lepszego zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego potrzeb emocjonalnych, związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi, wagi podtrzymywania relacji z rodziną biologiczną. Uczestnicy mieli możliwość opracować własne strategie postępowania na konkretne sytuacje, które spotykają w relacjach z rodzinami biologicznymi, mogli się podzielić własnymi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami.
Osoby biorące udział w spotkaniu podkreślały jego zasadność i potrzebę oraz wyraziły chęć udziału w kolejnych. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach współpracy pomiędzy Zespołem Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie, a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim. Poprowadziła je pedagog ZPE-T Marta Mastyła.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona