Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Nowe kwalifikacje dzięki Kontraktowi
02-11-2017

Nowe kwalifikacje dzięki Kontraktowi

Data wydarzenia: 02-11-2017

Trwa bezpłatny kurs na operatora wózka jezdniowego silnikowego z mechanicznym napędem kosza w ramach specjalnego projektu.

Od października 2017 roku w kursie biorą udział uczniowie w ramach projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” realizowanego przez Powiat Drawski, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Kurs realizuje wykwalifikowana kadra Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Drawsku Pomorskim - Andrzej Połoński oraz Andrzej Sapiński. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu, natomiast praktyczne w PCKZiU w Czaplinku przy ul. Wałeckiej.
Celem kursu jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli LPG w wózkach zasilanych gazem.
Kursy zawodowe w ramach projektu dostosowane są do kierunków kształcenia i mają na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów. Zakres kursów wykracza poza standardowy program nauczania szkół. Kursy dostosowane są do potrzeb rynku pracy, zwiększając szanse uczniów na zdobycie zatrudnienia w przyszłości i zakończą się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
 
Biuro projektu:
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom.
Pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78 - 500 Drawsko Pom.
pokój 310
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona